F&B Marketing Tips

10 tiêu chí phân tích “khách hàng mục tiêu” của quán cafe, nhà hàng.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Kinh doanh quán cafe, nhà hàng cần thấu hiểu khách hàng một cách sâu sắc.  Việc thấu hiểu khách hàng  giúp chủ nhà hàng cung cấp giá trị phù hợp cho đúng đối tượng, và tạo ra khách hàng yêu thích thương hiệu. Để có thể thấu hiểu được khách hàng, các chủ quán cafe, nhà hàng có thể áp dụng 10 tiêu chí phân tích khách hàng mục tiêu do FnB Marketing đề suất.

  1. Khách hàng của nhà hàng/quán cafe là những ai, hãy mô tả họ một cách cụ thể?
  2. Vì sao khách hàng đến quán để sử dụng sản phẩm và dịch vụ?
  3. Hành trình của khách hàng ra sao?
  4. Khách hàng hiện tại là những ai? Họ biết gì về nhà hàng và quán cafe của mình? Quán cafe/nhà hàng đã “trò chuyện” với họ thế nào?
  5. Khách hàng quan tâm đến giá trị nào nhất trong các sản phẩm và dịch vụ mà nhà hàng/quán cafe đang cung cấp?
  6. Nhu cầu hiện hữu của nhóm đối tượng khách hàng mình đang hướng đến là gì? Nhu cầu “ẩn dấu” của nhóm đối tượng mình đang cung cấp giá trị đối với ngành F&B là gì?
  7. Nhà hàng/quán cafe đang cung cấp giá trị gì cho nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu?
  8. Giá trị này tác động lên nhận thức của nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu thế nào?
  9. Các giá trị cung cấp này có gì khác biệt, sự khác biệt cụ thể được nhận định thế nào, đo lường ra sao?
  10. Tính linh hoạt và độ rộng đáp ứng của sản phẩm/dịch vụ so với nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu?

Hiểu rõ khách hàng mình đang phục vụ và hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ F&B là hướng đến việc vận hành kinh doanh F&B bền vững, giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường.

#fnbvietnam #fnb #fnbmarketing #fnbconsulting #marketingnhahang#marketingquancafe #kinhdoanhnhahang

Comments are closed.

error: Content is owned by FnB Marketing!!