FnB Marketing®” là nhãn hiệu được bảo hộ bởi Cục SHTT trong lĩnh vực tư vấn marketing, tư vấn kinh doanh, hỗ trợ thương mại, nghiên cứu thị trường…

Tất cả các đơn vị khác sử dụng từ “FnB” trong hoạt động tương tự với FnB Marketing là đang vi phạm quyền bảo hộ thương hiệu của FnB Marketing và mạo danh FnB Marketing.

Mọi vấn đề về bản quyền thương hiệu FnB Marketing® xin vui lòng liên hệ với Red Dot & Black Company Limited.

Trân trọng.

FnB Marketing

BẢO HỘ NHÃN HIỆU FNB MARKETING®

error: Content is owned by FnB Marketing!!