FnB Marketing là đơn vị tư vấn marketing F&B chuyên biệt cho nhà hàng và quán cafe, với đội ngũ chuyên gia F&B có nhiều kinh nghiệm “cải thiện hoạt động kinh doanh” của các dự án kinh doanh F&B thực tế.

Dịch vụ marketing F&B:

1 – FBMP: Tư vấn chương trình ưu đãi F&B CƠ BẢN.

Chuyên gia của FnB Marketing sẽ tư vấn chương trình “ưu đãi – khuyến mãi” nên thực hiện cho quán cafe, nhà hàng của bạn để thu hút khách hàng, tăng trưởng khách hàng tiềm năng.

 • Tư vấn: FnB Marketing.
 • Thực hiện: Nhà hàng, Quán cafe.
 • Thời gian: 2 Tháng.

2 – FBMPP: Tư vấn chương trình ưu đãi F&B NÂNG CAO.

Chuyên gia của FnB Marketing sẽ tư vấn chương trình “ưu đãi – khuyến mãi” và tư vấn cải thiện truyền thông thương hiệu thống nhất nên thực hiện cho quán cafe, nhà hàng của bạn để thu hút khách hàng, tăng trưởng khách hàng tiềm năng.

 • Tư vấn: FnB Marketing.
 • Thực hiện: Nhà hàng, Quán cafe.
 • Thời gian: 2 Tháng.

3 – FBMMC: Tư vấn marketing F&B.

FnB Marketing sẽ tư vấn và xây dựng kế hoạch marketing F&B của quán cafe, nhà hàng phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của nhà hàng, quán cafe.

FnB Marketing sẽ phối hợp cùng các nhân sự tại quán cafe, nhà hàng để triển khai hoạt động marketing theo kế hoạch.

 • Tư vấn: FnB Marketing.
 • Thực hiện: Nhà hàng, Quán cafe.
 • Thời gian: 3 Tháng.

4 – FBMPM: Quản lý marketing F&B.

FnB Marketing sẽ tư vấn và xây dựng kế hoạch marketing F&B và truyền thông của quán cafe, nhà hàng phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của nhà hàng, quán cafe.

FnB Marketing sẽ quản lý hoạt động marketing – truyền thông online, điều phối hoạt động marketing tại nhà hàng, quán cafe (sử dụng nhân lực của nhà hàng, quán cafe) theo kế hoạch đã đề xuất.

 • Tư vấn: FnB Marketing.
 • Thực hiện: FnB Marketing (Điều phối), Nhà hàng, Quán cafe.
 • Thời gian: 3 Tháng.

5 – FBMads: Quản lý quảng cáo F&B.

FnB Marketing sẽ tư vấn kế hoạch quảng cáo và triển khai hoạt động quảng cáo F&B (online) cho quán cafe, nhà hàng.

Bao gồm các hoạt động: Khởi tạo bài viết quảng cáo, khởi tạo chiến dịch quảng cáo, theo dõi hoạt động quảng cáo, báo cáo hoạt động quảng cáo.

 • Tư vấn: FnB Marketing.
 • Thực hiện: FnB Marketing
 • Thời gian: Theo chiến dịch quảng cáo.

6 – FBMPD: Chụp ảnh và thiết kế F&B

FnB Marketing sẽ tư vấn hình ảnh F&B phù hợp với truyền thông thương hiệu, chiến dịch marketing. FnB Marketing cũng cung cấp dịch vụ chụp ảnh và thiết kế F&B cho các quán cafe, nhà hàng.

Bao gồm các hoạt động: Chụp ảnh ẩm thực, Thiết kế sản phẩm truyền thông F&B.

 • Tư vấn: FnB Marketing.
 • Thực hiện: FnB Marketing.
 • Thời gian: Theo chiến dịch.

Chọn dịch vụ marketing F&B hiệu quả!

Liên hệ với đội ngũ chuyên gia F&B của FnB Marketing để chúng tôi có thể giúp bạn lựa chọn gói dịch vụ marketing F&B hiệu quả nhất.

error: Content is owned by FnB Marketing!!