F&B Marketing Tips

Cách thức xây dựng “chương trình mua theo nhóm”.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Tăng doanh thu nhà hàng bằng cách tạo ra các chương trình mua theo nhóm (Combo). Khi tạo ra Combo cần lưu ý các yếu tố:

  • Đối tượng khách hàng hiện có đang mang lại doanh thu cho nhà hàng. Combo mới tạo ra có phù hợp để giúp các nhóm đối tượng khách hàng hiện tại chịu chi tiền thêm hay không? Nhân viên có dễ dàng upselling hay không?
  • Đối tượng khách hàng tiềm năng mà nhà hàng mong muốn được tiếp cận và mở rộng. Các combo cần phát đáp ứng “nhu cầu và nguyện vọng” của nhóm đối tượng này. Việc giảm giá cho combo này phải không ảnh hưởng “giá trị đích thực” của combo trong suy nghĩ của đối tượng khách hàng tiềm năng.
  • Cấu trúc món trong combo phải bảo đảm lợi nhuận cho nhà hàng và phù hợp với sức ăn của nhóm đối tượng khách hàng. Khách hàng phải luôn cảm thấy có lợi ích hơn khi sử dụng combo, thay vì gọi món riêng lẻ. Và nhà hàng luôn phải giải quyết được bài toán tối ưu hoá chi phí nguyên liệu và tối đa hoá lợi nhuận mang về.
  • Combo được tạo ra phải đáp ứng nhóm khách hàng chiếm đa số của nhà hàng để mang lại doanh thu cao hơn và giảm chi phí của nhà hàng.Tuỳ vào mục tiêu cụ thể của Marketing mà cần có chiến lược menu phù hợp để tăng doanh thu và giảm chi phí cho nhà hàng. Bất kể chương trình marketing nào được đưa ra cần phải lưu ý đến việc vận hành của nhà hàng được thuận tiện nhất.

    #fnbmarketing #marketingnhahang #marketingcafe #kinhdoanhnhahang

    FnB Marketing
    Đơn vị tư vấn chuyên biệt marketing ngành F&B

Comments are closed.

error: Content is owned by FnB Marketing!!