Chương trình “Tư vấn mở quán cafe, nhà hàng dành cho các bạn khởi nghiệp”.

Nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn mở quán cafe, nhà hàng trong thời gian này, xin gửi email về cho chúng tôi ở [email protected]

“Bất kì ai đều xứng đáng đạt được kết quả tốt đẹp dựa trên nổ lực làm việc và tìm kiếm kiến thức đúng đắn, mà không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu của họ."
Ricky Hieu Tran - F&B Consultant

error: Content is owned by FnB Marketing!!