FnB Marketing là đơn vị tư vấn chiến lược marketing, chiến lược thương hiệu và triển khai chương trình marketing cho các quán cafe, nhà hàng.

TƯ VẤN F&B MARKETING CHO QUÁN CAFE VÀ NHÀ HÀNG

Nội dung tư vấn (Tuỳ từng dự án cụ thể):
– Tư vấn các vấn đề hiện có của hoạt động marketing tại nhà hàng và quán cafe.
– Tư vấn hoạt động marketing tổng quát cần thực hiện để cải thiện tình hình kinh doanh của nhà hàng và quán cafe.
– Đưa ra khuyến nghị điều chỉnh sản phẩm và hoạt động kinh doanh nếu cần thiết để phát huy hiệu quả của marketing.

Phí tư vấn: Liên hệ với FnB Marketing

Nội dung tư vấn F&B Marketing

Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của điểm kinh doanh.

Phân tích điểm mạnh/yếu của điểm kinh doanh là việc rất quan trọng trước khi tiến hành phân tích marketing cho quán cafe, nhà hàng.

FnB Marketing giúp doanh nghiệp xác định lại rõ các mặt mạnh, yếu của doanh nghiệp F&B thông qua các tiêu chí chuyên môn, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ những điểm cần phát huy và khắc phục.

Doanh nghiệp sẽ cung cấp dữ liệu cho FnB Marketing trước buổi tư vấn để buổi tư vấn được hiệu quả.

Phân tích hoạt động marketing của điểm kinh doanh.

FnB Marketing giúp doanh nghiệp rà soát lại các hoạt động marketing đã và đang thực hiện, từ đó xem lại tính hiệu quả của các hoạt động marketing và đưa ra hướng điều chỉnh.

  • Phân tích chương trình “marketing”: các ưu đãi, khuyến mãi, hoạt động thu hút khách hàng.
  • Phân tích cách thức triển khai các chương trình “marketing” tại điểm kinh doanh.
  • Phân tích các kênh truyền thông thu hút khách hàng của điểm kinh doanh.

Phân tích tính cạnh tranh của mô hình kinh doanh nhà hàng và cafe.

FnB Marketing giúp doanh nghiệp phân tích tính cạnh tranh của hô hình kinh doanh hiện tại:
– Đối tượng khách hàng.
– Nhóm sản phẩm.
– Xu hướng thị trường.
– Đối thủ cạnh tranh.
– Hướng mở rộng và phát triển.

Tư vấn chương trình marketing nên thực hiện cho nhà hàng và quán cafe.

Đưa ra các chương trình marketing nên thực hiện để cải thiện hoạt động kinh doanh của nhà hàng và quán cafe.

  • Tư vấn thông điệp truyền thông.
  • Tư vấn chương trình “marketing”: ưu đãi, khuyến mãi, hoạt động thu hút khách hàng phù hợp với “concept” kinh doanh.
  • Tư vấn các kênh truyền thông nên triển khai.
  • Tư vấn các kênh quảng cáo, chiến dịch quảng cáo thu hút khách hàng nên thực hiện.
  • Tư vấn hoạt động chăm sóc khách hàng, xây dựng dữ liệu khách hàng.
error: Content is owned by FnB Marketing!!