QUY TRÌNH KHỞI TẠO DỰ ÁN THUỘC FNB MARKETING.

Cảm ơn các quý khách hàng đã lựa chọn dịch vụ marketing F&B của FnB Marketing.

Để bắt đầu triển khai dự án marketing F&B thực hiện bởi FnB Marketing, rất mong quý khách hàng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: FnB Marketing sẽ thông báo MÃ DỰ ÁN của bạn. Mã dự án được dùng để thanh toán và theo dõi dự án của bạn .
  • Bước 2: Tiến hành thanh toán chi phí dự án và ghi chú “Mã dự án” vào phần thanh toán. FnB Marketing sẽ thông báo cách thức thanh toán chi phí cho bạn.
  • Bước 3: FnB Marketing xác nhận tình trạng của thanh toán và khởi tạo dự án marketing F&B.
  • Bước 4: Chuyên gia F&B của FnB Marketing sẽ liên hệ với bạn để trao đổi công việc và tiến trình làm việc.
  • Bước 5: Tiến hành dự án theo thoã thuận và hoàn tất dự án.

LIÊN LẠC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Chuyên gia F&B của FnB Marketing đang hỗ trợ cho dự án của bạn.

Trong trường hợp cần trao đổi với FnB Marketing về dự án của bạn, xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 03 88 44 60 66.

error: Content is owned by FnB Marketing!!